O programu

Výrobky z programu

Materiály k programu

Zprávy a aktivity

Kontakty
  

Výrobky z Programu

Výsadou tohoto programu je, že se nezaměřuje pouze na jeden nebo několik málo výrobků, ale na vybrané skupiny mléčných výrobků pocházejících od členů navrhující organizace Českomoravského svazu mlékárenského (ČMSM).

Vybrané evropské mléčné výrobky zařazené do programu jsou: